משחק אסטרטגיה בזמן אמת
למומחים
הפעילו עכשיו
Gaul
I

הגאלים

דרישות זמן נמוכות והגנה מוצקה - אנחנו אידאליים למתחילים.

תוקפים רבים נפלו קורבן במלכודות שלנו. מתקפות חיל הפרשים הרושף שלנו מעוררות גם הן פחד.

Roman
II

הרומאים

כלכלה חזקה וחיילי עילית מאומנים היטב - אסטרטגים מנוסים בוחרים בנו.

אנחנו בונים ערים מהר יותר וטוב יותר מהיריבים שלנו. כאשר הצבא שלנו מצויד היטב הוא למעשה בלתי מנוצח.

Teuton
III

טאוטונים

חיל רגלים קשוח וזול - אנחנו מחפשים לוחמים אגרסיביים!

אנחנו מכניעים את אויבנו בפשיטות מהירות. אפילו משאבים מוסתרים לא בטוחים מאיתנו.

Army
IV

זִרְעוּ פחד אצל אויבכם

צִבְרוּ צבאות חזקים ונצחו אות אויבכם. שלב את החיילים שלך עם הצבאות של חברי הברית שלך, כך תנצלו את היתרונות של היחידות השונות וביחד תהיו בלתי ניתנים לעצירה!

Army
V

הגן על האימפריה שלך

מצא שותפים חזקים וצור בריתות חזקות כדי להגן על הטריטוריה והמשאבים שלך. עבדו ביחד על האסטרטגיה שלכם והילחמנו זה לצד זה.

Village
VI

הסיום הגדול

רק אלו שיעמדו במאמצים הגדולים ביותר, ינצחו בקרבות האגדיים ביותר ויכנסו לבריתות החכמות ביותר, יצליחו לשרוד עד הסוף.

התחל ברשת
עכשיו!

    התחל ברשת
    עכשיו!